Akreditace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na akreditace

Chcete
...čerpat finanční příspěvky od státu?
...spolupracovat s úřady práce?
...mít akreditované nejžádanější rekvalifikační kurzy na trhu?
...mít akreditované kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím?
...akreditaci získat na první podání?
...mít zdarma reklamu na stránkách Ministerstva školství?

Jste
škola, která chce realizovat akreditované kurzy pro dospělé?

?

Nevíte
si rady, jak zpracovat žádost o akreditaci rekvalifikačního programu tak, aby vám Ministerstvo školství akreditaci udělilo?

Je
vám vyhláška MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, nesrozumitelná?

Nebo
jen chcete ušetřit čas?

Odpověděli jste alespoň na jednu otázku ANO?
Tak jste na správné adrese!
Naše profesionální služby pro vás budou jednoznačně přínosem!

Co je rekvalifikační kurz?

Vzdělávací kurz pro dospělé vedoucí ke konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce. Úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci, na základě kterého jim bude vystaven živnostenský list a mohou tedy začít podnikat v určitém oboru. Osvědčení o rekvalifikaci má neomezenou platnost na celém území ČR (v mnoha případech je platné i v zahraničí). Kurz je určen jak pro nezaměstnané evidované na úřadě práce, tak pro ostatní zájemce o kurz (jak z řad zaměstnanců, tak samoplátců).

Co je akreditace?

Akreditace je pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání rekvalifikačních kurzů a vydávání celostátně platného osvědčení o rekvalifikaci. Akreditace se uděluje i na kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím uvedeným v Národní soustavě kvalifikací. Akreditace je udělována na dobu 3 let a je upravena vyhláškou č. 176/2009 Sb.

Jaké jsou výhody akreditace?

Co je databáze udělených akreditací?

Na stránkách MŠMT je zveřejněna databáze všech udělených akreditací k pořádání rekvalifikačních kurzů, která je neustále aktualizována. V této databázi vyhledávají všichni zájemci o rekvalifikační kurzy a úřady práce. Vaše firma (včetně kontaktů) bude uvedena na stánkách MŠMT a budou zde vypsány všechny Vaše akreditované kurzy = reklama zdarma.

Co je autorizace? Autorizace je pověření některého z ministerstev pořádat závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací stanovených v Národní soustavě kvalifikací. Úspěšní absolventi závěrečných zkoušek obdrží osvědčení o profesní kvalifikaci s neomezenou platností. Autorizace se uděluje na 5 let.

Co jsou profesní kvalifikace? Jedná se o menší pracovní celky, které jsou samostatně uplatnitelné na trhu práce. Profesní kvalifikace jsou vytvářeny zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů a jejich výsledná podoba je zveřejňována na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací. V případě, že v dané oblasti jsou již schváleny profesní kvalifikace, jsou rekvalifikační kurzy akreditovány tak, že na závěr kurzu je skládána „státní“ zkouška z profesní kvalifikace. Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o profesní kvalifikaci. Na základě těchto osvědčení lze získat živnostenský list a v mnoha případech lze získat i výuční list.

Co je vyhláška MŠMT č. 176/2009 Sb.? Vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, vydalo v roce 2009 MŠMT. Jedná se o vyhlášku, která stanovuje podmínky pro získání akreditace rekvalifikačních kurzů (náležitosti žádosti o akreditaci), ale i podmínky realizace rekvalifikačních kurzů.